Общи условия

Настоящият Правилник определя правата и задълженията на страните, във връзка с използването на този сайт, включително и информацията, публикувана на сайта. Молим, за внимателно запознаване с Правилника. Подаването на своите данни на сайта или правенето на поръчка чрез настоящия сайт, е равносилно на приемане на разпоредбите на Правилника и политиката за конфиденциалност.

 

1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА

 

  1.1. Администратор на уебсайта – субект, отговарящ за правилното функциониране на сайта.

 

  1.2. Администратор – Администратор на личните данни на Потребителите в съответствие с Политиката за конфиденциалност.

 

  1.3. Доставчик на разплащателни услуги – разплащанията могат да бъдат обслужвани от трети субект, предлагащ услуги за обработка на данни и плащания, фактуриране на вземания, разплащателни и отчетни услуги.

 

  1.4. Политика за конфиденциалност - набор от правила за обработката на лични данни и правила за защита на неприкосновеността на личния живот, прилагани спрямо Потребителите на сайта, описани подробно на сайта в раздел "Политика за конфиденциалност".

 

  1.5. Продукт – всеки продукт или продукти (или услуги), описани в сайта, които могат да бъдат предмет на поръчка от страна на Потребителя в съответствие с настоящия Правилник.

 

  1.6. Възстановяване на средствата – връщане на сумата или част от сумата за закупения продукт.

 

  1.7. Правилник – пълен текст на настоящия Правилник.

 

  1.8. Продавач – субект (или субекти), посочен съответно на сайта или в Правилника, предлагащ възможност за реализация на поръчки на продукти и сключване на сделка за продажба. Субектът може да бъде различен, в зависимост от местоположението на Потребителя или актуалната наличност на продуктите.

 

  1.9. Продажба - потвърждаване от Продавача сключването на договор за закупуване на продукти, в съответствие с поръчката на Потребителя.

 

  1.10. Сайт – интернет-страница, регистрирана в настоящия домейн, представяваща покана за правене на поръчки.

 

  1.11. Платформа - софтуер, използван за обслужване на сайта и реализиране на други услуги, свързани с обслужване на поръчките.

 

  1.12. Потребител – физическо лице, посещаващо сайта.

 

  1.13. Поръчка – направена от Потребителя оферта за закупуване на Продукти.

 

 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

 

  2.1. Всички търговски информации, ценоразписи и реклами за продуктите в сайта, представляват единствено покана за отправяне на оферти от страна на Потребителите и сключване на договори директно с Продавача. Никоя информация, публикувана на сайта, без значение от наименованието, не може да бъде считана за оферта по смисъла на приложимите правни разпоредби.

 

  2.2. Правенето на поръчка от страна на Потребителя представлява оферта за закупуване на продукта и означава приемане на всички разпоредби на Правилника, а също и Декларацията за поверителност.

 

  2.3.Потребителят, който прави поръчката, трябва да е навършил 18 години и да притежава всички права за извършване на юридически действия или да е получил съгласието на своя настойник, съобразно законите, действащи в местопребиваването на Потребителя.

 

  2.4. Предоставянето на услуги и продажбата на продукти от страна на който и да е от Продавачите и осигуряване на доставката им, в момента е невъзможно за следните държави: Афганистан, Бангладеш, Беларус, Бирма (Мианмар), Бурунди, Камбоджа, Централноафриканска република, Демократична република Конго, Куба, Джибути, Еритрея, Етиопия, Република Екваториална Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гвиана, Иран, Ирак, Кувейт, Косово, Каракозия, Лаос, Лесото, Либерия, Мавритания, Монголия, Нигер, Северна Корея, палестинска територия, Руанда, Сиера Леоне, Сомалия, Суринам, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Западна Сахара, Йемен, Зимбабве. Поръчки, изискващи доставка до някоя от тези територии, по принцип няма да бъдат приемани от Продавача. По изключение, поръчката може да бъде реализирана от Продавача по молба на Потребителя – в този случай Потребителят трябва да се свърже с бюрото за обслужване на клиенти. Освен това, ако продуктите трябва да бъдат доставени до място, намиращо се на остров, молим преди подаване на поръчката да се свържете с нашето бюро за обслужване на клиенти, за да получите потвърждение за възможността за доставка.

 

  2.5. Актуалните информации за продуктите и цените им са валидни за деня на показване в сайта.

 

  2.6. Съдържанието на сайта изцяло е собственост на съответните субекти. Продуктите, обхванати в информацията на сайта, изпълняват всички законови изисквания на територията където е произведено. За място на продажбата се смята винаги местонахождението на главното седалище на Продавача. Лицето, проявяващо интерес към продуктите, представяни на Сайта и изпращащо оферта за придобиването им, е длъжно самостоятелно да се запознае с приложимите условия в правилника, свързани със закупуването на продуктите, описани на сайта и е длъжно да спазва тези условия, като се съгласява с тях.

 

  2.7. Цените публикувани на Сайта са с включени данъци и такси, съобразно седалището на Продавача. Получаването на продукта в съответната митническа служба в държавата на Потребителя, може да е свързано с допълнителни мита или данъци. Продавачът не носи отговорност за тези разходи. Цената подадена при всеки продукт е валидна към момента на правене на поръчката от Потребителя и може да включва разходите за доставката (в зависимост от информацията на сайта). Продуктите са предмет на различни намаления и промоции.

 

  2.8. Продавачът си запазва правото за промяна цените на показаните продукти в сайта, за въвеждане на нови продукти и изтегляне на предлагани дотогава, а също за провеждане и отмяна на промоционални акции или промени в тях без предизвестие.

 

  2.9. За ефективна реализация на поръчката е необходимо да се въведат коректно данните в информационната система на платформата или с помощта на средствата за електронна комуникация. Посочването на имейл адрес е необходимо за потвърждаване приемането на поръчката. За допълнително телефонно потвърждаване на поръчката, Потребителят бива помолен да предостави телефонен номер.

 

  2.10. Личните данни, предоставени при подаване на поръчки се обработват от Администратора на сайта, Доставчика на разплащателни услуги или Продавача само до степента, необходима за изпълнението на поръчките, включително за онлайн и офлайн фактуриране и следпродажбено обслужване, в съответствие с Политиката за конфиденциалност.

 

  2.11. С оглед защитата на личните данни могат да бъдат променени имената и личните данни на Потребителите и на други лица, чиито мнения и снимки са публикувани на сайта, съгласно Политиката за конфиденциалност.

 

  2.12. Поръчки, незаплатени авансово, за които съществуват някакви съмнения, в това число за несъответствие на данните на получателя на продукта с фактическото положение, могат да бъдат проверявани от бюрото за обслужване на клиенти - такава поръчка може да бъде анулирана от Продавача.

 

  2.13. Въпреки положените всестранни усилия няма гаранция, че публикуваните описания на продуктите не съдържат неточности и не са допуснати грешки, затова те не могат да бъдат основание за евентуални искове. Администраторът на сайта ще положи всички усилия, за да осигури точност и актуалност на цялата публикувана в сайта информация. Същевременно не може да гарантира, че публикуваната информация изцяло обхваща тематиката. Във връзка с това Продавачът не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на наличната информация. Продавачът си запазва правото за промени, поправки и актуализиране съдържанието на сайта по всяко време.

 

 

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

  3.1. Всички представени на сайта продукти, както и други наименования, са използвани изключително с цел идентификацията им, те могат да бъдат защитени чрез запазени търговски марки на съответните собственици или Продавача. Търговските и производствените марки, названията на производители и фирми се използват в сайта единствено за информация и са собственост на съответните юридически собственици.

  3.2. Съдържанието на настоящия сайт изцяло отговаря на разпоредбите на Закона за авторското право или другите закони за интелектуална собственост и не може да бъде използвано за други цели, непозволени от настоящия Правилник, по-специално не може да бъде копирано, изцяло или частично.

 

  3.3. Забранява се събирането, използването на части, възпроизвеждането и/или публикуването в друга интернет-страница или сайт на други онлайн-търговци, на всякакви материали от сайта, по-специално информацията относно продуктите. Забранява се използването на названията на продуктите и Продавача, етикети, снимки, описание на продуктите, а също на каквато и да е част от сайта за други цели, различни от частни и нетърговски такива.

 

  3.4. Всички текстове, данни, графични материали, изображения, логотипове, снимки, файлове, както и всички други материали в рамките на сайта, както и подбора, организацията, координацията, компилацията на материали и цялостния вид и характер на сайта, представляват интелектуална собственост на Продавача или на съответните правни собственици. Те са защитени от авторско право, права за дизайн, патентни права, права върху търговски марки и друго законодателство, включително международните конвенции и право на собственост. Всички тези права са запазени за Продавача или за други собственици. Всички търговски знаци, марки и търговски наименования са собственост на Продавача или други субекти. Без изричното съгласие на притежателя на авторските права върху материала, Потребителят или други лица, нямат право да продават, разпространяват, копират, модифицират, възпроизвеждат, показват или предават публично, да публикуват, редактират или адаптират тези елементи, да предоставят лицензи за тях, да създават на тяхна основа производни произведения, нито да ги използват по друг начин.

 

 

4. ПРОДАЖБА НА ОПИСАНИТЕ В САЙТА ПРОДУКТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОРЪЧКИТЕ

 

  4.1. Поръчки могат да се правят чрез интернет или по телефона от всяка точка на света.

 

  4.2. Продажбата се извършва след проверка на наличността на продукта и на техническата възможност за осъществяване на сделката между съответния Продавач и Потребителя.

 

  4.3. Ако продуктът или поръчката се състят от няколко елемента, възможно е да се окаже, че Продавач ще бъдат едновременно няколко лица, различни за различните Продукти.

 

  4.4. Моментът на подаване на поръчката не е равнозначен с момента на продажбата.

 

  4.5. Продавачът си запазва правото да откаже реализацията на поръчката без да уточнява причината.

 

  4.6. Поръчки, направени в работни дни след 12.00 часа, в събота, неделя и празничните дни, се обработват през следващия работен ден (в определени случаи това време може допълнително да бъде удължено).

 

  4.7. В момента на потвърждаване приемането на поръчката от страна на Продавача, се извършва сключване на договор за реализиране на доставка и продажба на стоката между Потребителя и Продавача. Потребителят разбира и приема условието за снабдяване на продукта от мястото и страната на производство на продукта, като Потребителя възлага задачата на Продавача да реализира снабдяването и доставката на продукта до адреса на получаването му.

 

  4.8. В случай на осъществяване на продажба, продуктите, за които се отнася поръчката, ще бъдат доставени по електронен път или чрез фирма за доставка, куриер или по пощата - срокът за реализация на поръчките е приблизително 3 работни дни. Този срок може да бъде удължен по причини, независещи от Продавача, при което Продавачът не носи отговорност за забавяне доставката на пратките от страна на пощата, куриера или фирмата за доставка.

 

  4.9. Плащанията могат да бъдат записани и обработени от различни доставчици на разплащателни услуги (в зависимост от избрания начин на плащане), от пощата или от фирмата за доставка на продуктите "с наложен платеж".

 

  4.10. При избор на предплащане, продуктът се изпраща в момента на получаване на средствата в размер на 100% стойността на поръчката и допълнителните разходи (напр. разходите по доставката, застраховка) както и след приключване на продажбата.

 

  4.11. В случай, че Продавачът не извърши продажба на платена вече поръчка, заплатената сума се връща на Потребителя.

 

  4.12. При избран метод на плащане "наложен платеж", Потребителят упълномощава Продавача за покриване от негово - на Потребителя име - на транспортните разходи за изпращането, като се задължава да възстанови тези разходи.

 

  4.13. Заплащане в момента на получаване - избрана форма чрез обозначена опция "с наложен платеж". Потребителят извършва заплащането на поръчката на представителя на пощата, куриера или фирмата доставчик, доставящ пратката на посочения от Потребителя адрес. Продуктите остават собственост на Продавача до момента на заплащане на цялата дължима сума.

  4.14.  Плащане с дебитна/кредитна карта

  • Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК.
  • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000,00 лева.
  • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
  • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

  4.15. Всички продукти, описани на сайта, са фабрично нови, притежават необходимите сертификати и инструкции за употреба, в съответствие със законодателството на територията, на която е произведено.

 

  4.16. Цветовете и оформлението на продуктите, показани на сайта може да се различават от действителните цветове и оформление на продуктите, поради разлики в използваните фотографски и печатни технологии, а изображенията може неправилно да отразяват багри и нюанси. Производителите на продуктите си запазват правото за извършване на технически промени в представените продукти без специално предизвестие.

 

 

5. ПРОМЕНИ В ПОРЪЧКАТА

 

 

  5.1. В случай на поръчка на продукт, за който в сайта, поради грешка на обслужващия сайта персонал или грешка на сървъра, е била въведена погрешна цена, Потребителят ще бъде информиран за този факт, а поръчката може да бъде анулирана.

 

  5.2. Потребителят може да промени или да отмени изцяло направената поръчка най-късно 2 часа след потвърждението на поръчката. За тази цел трябва да изпрати имейл на Продавача. В противен случай Потребителят, освен ако не извършва отказ от договора може да бъде натоварен с разходите за опаковане и доставка, плюс разходите за връщане на пратката до Продавача.

 

 

6. ОТКАЗ ОТ СДЕЛКА

 

  6.1. Тъй като договорът за продажба между Потребителя и Продавача се сключва изключително от разстояние, Потребителят може по всяко време да извърши отказ от договора, без да посочва причини, в срок до 14 дни от датата на потвърждаване на поръчката.

 

  6.2. Отказът трябва винаги да се предхожда от телефонно обаждане и писмена декларация. Предизвестието по телефона и изпращането на декларацията трябва да се извърши преди изтичане на определения 14-дневен срок.

 

  6.3. При отказ от договора Потребителят се задължава незабавно, не по-късно от 30 дни считани от датата на прекратяване, да върне доставените му продукти на адреса, посочен от Продавача. По продуктите не може да има следи от употреба и трябва да бъдат фабрично опаковани. Потребителят носи отговорност за увреждания на стоката по негова умишлена вина. Продавачът се задължава да върне незабавно на Потребителя заплатената сума за продукта.

 

  6.4. В случаите, когато Потребителят не приеме продуктите, за които е извършил плащане, Продавачът може да се свърже с Потребителя с цел ново изпращане на пратката. Ако е спазен срокът, Потребителят може да упражни правото си за прекратяване на договора при условията, посочени в настоящия параграф.

 

  6.5. Продавачът си запазва правото на отказ от договора при липса на складови наличности от продуктите или технически проблем, възникнали в хода на реализация на поръчката, за което Потребителят ще бъде информиран. В този случай Потребителят няма да понесе никакви разходи.

 

 

7.РЕКЛАМАЦИИ

 

  7.1. Всички рекламации следва да се изпратят с писмо на адреса за кореспонденция, посочен в информацията или листовката, придружаваща изпратените продукти.

 

  7.2. На рекламация подлежат продукти, несъответстващи на договора, продукти с дадена гаранция за удовлетворение, както и повредените пратки. Тази глава урежда подробно въпросите за рекламациите въз основа на гаранцията за удовлетворение.

 

  7.3. Всички (включително празните) опаковки на доставените продукти трябва да бъдат върнати на адреса, посочен от Продавача. При невърнати всички опаковки, ще последва отмяна на гаранцията и отказ от възстановяване на средствата.

 

  7.4. Потребителят, възползвайки се от процедурата за Рекламации, има гарантираното право да получи максималната цена за една бройка от закупения продукт. Други такси и разходи, включително транспортните разходи, няма да бъдат възстановени.При поръчка на по-голям брой продукти, цената се изчислява като средна цена на продукта; стойността на транспортните разходи за поръчания продукт е за сметка на Потребителя. Разходите за опаковка и връщане на рекламираните продукти или опаковки са за сметка на Потребителя. Продавачът не приема пратки с наложен платеж.

 

  7.5. За материалните продукти - ще бъдат разглеждани рекламации само за продукти, използвани в съответствие с препоръките.

 

  7.6. В случай на поръчване от страна на Потребителя на по-голямо количество продукти, за използване в дългосрочен план, както и при установена липса на резултати от ползване на продуктите след първия месец на употреба, Потребителят има право да се откаже от по-нататъшно използване. Когато при рекламация на първия продукт Потребителят изпрати на адреса, посочен от Продавача останалите продукти в ненарушено състояние, Продавачът гарантира възстановяване средствата за всички ненарушени продукти, намалена с допълнителните разходи (напр. доставка, застраховка).

 

  7.7. Минималната информация, която трябва да съдържа писмото с рекламацията, включва: данните на Потребителя, на чието име е направена поръчката (име и фамилия на Потребителя, адрес на доставката на продукта, имейл-адрес и телефонен номер), списък на върнатите продукти, началната и крайната дата на употребата на продуктите, както и точната процедура по приложението и резултатите от употребата, очакваният начин на разглеждане на рекламацията (т. е. поправка или замяна на продуктите или възстановяване на средствата за продукта), както и номера на банковата сметка (включващ съответно IBAN, както и SWIFT), по която трябва да бъдат преведени средствата. Освен това, писмото за рекламация трябва да бъде четливо написано във вид, позволяващ разчитането на неговото съдържание и да съдържа четлив подпис на Потребителя. Рекламации, които не съдържат горната информация няма да бъдат разглеждани.

 

  7.8. Върнатите обратно от Потребителя продукти трябва да бъде подсигурени срещу увреждане. Потребителят трябва да използва пакети или пликове, гарантиращи необходимата защита на опаковките. Само продукти или опаковки от продукти, които не са повредени по време на обратния транспорт, се допускат до процедурата за рекламация.

 

  7.9. Рекламациите се разглеждат в срок 14 работни дни от датата на получаването им на адреса, посочен от Продавача. В случай на положително решение за рекламацията, то автоматично се извършва Връщане на средства или поправка/замяна на продукта. Потребителят може да получи информация за състоянието на рекламацията си на имейла на Продавача или с телефонно обаждане, посочен от бюрото за обслужване на клиенти.

 

  7.10. В случай на положително решение за рекламацията, средствата за покупка, равностойни на цената на един закупен продукт, се изпращат с банков превод от Продавача или упълномощено от него лице на банковата сметка, посочена от Потребителя в писмото за рекламация. Ако Продавачът все още не е получил от Потребителя заплащането за закупения продукт, примерно в случай на доставка с наложен платеж; то възстановяване на средствата от името на Продавача може да извърши пощата, куриерът или фирмата за доставка.

 

  7.11. За поръчки, предплатени с кредитна или дебитна карти, в случай на направено сторниране на плащането от Потребителя в неговата банка (т. нар. “chargeback”), процедурата за рекламация се прекратява, а рекламацията няма да бъде разгледана от Продавача до окончателното решаване на спора. Въпреки спазването на условията на гаранцията, такъв Потребител няма да получи възстановяване на средствата, ако банката приеме сторнирането на това плащане.

 

  7.12. Увредени пратки. Потребителят е длъжен да провери пратката в момента на приемане, за да се увери, че тя не е била увредена по време на транспортирането. В случай на установено увреждане на пратката, доставена до Потребителя, доставчикът изготвя по изискване на Потребителя. протокол за увредена пратка, който протокол следва да бъде подписан от Потребителя и доставчика, и представлява основание за рекламация. Потребителят има правото да изисква безплатна замяна на продуктите или възстановяване на средствата при извършено предплащане. Не се разглеждат рекламации при механични повреди, предизвикани от Потребителя.

 

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  8.1. В случай на неправилна употреба на някой от предложените продукти или употреба, несъответстваща на начина на използване, посочен върху опаковката на продукта и/или в листовката, придружаваща продукта, Продавачът не носи отговорност за последствията от такова използване.

 

8.2. С цел получаване на повече информация за продуктите, представени на Сайта, на ваше разположение е отделът за обслужване на клиенти. За по-бърз отговор, молим за телефонен контакт на номера, посочен на сайта или по електронен път, посредством формуляра, намиращ се в Сайта. При обаждане на номера, посочен в сайта, Потребителят плаща такса, в зависимост от ценовата листа на своя телефонен оператор.

 

 

9. ИНФОРМАЦИИ ОТНОСНО ПРОДУКТИ ОТ ТИПА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

 

Всички продукти, представляващи хранителни добавки, са напълно ефективни, ако бъдат съпроводени със здравословно хранене, балансирано и разнообразно по отношение на хранителната стойност, както и от активен и здравословен начин на живот. Приемането на хранителни добавки не се препоръчва за подрастващите, за бременни и кърмещи жени и за възрастни хора. Досега при никой от Продуктите няма отбелязано отрицателно въздействие върху човешкото здраве, но в случай, че вече знаете че към някои от съставките имате алергични реакции, моля да свържете и се посъветвайте с Вашият личен лекар.

 

 

10. ОТГОВОРНОСТ

 

  10.1. Собственикът на платформата не носи отговорност за поведението на Потребителите и Продавачите нито за неточно изпълнение или неизпълнение на договорите, сключени в рамките на реализация на продажбите, както и не носи отговорност за последствията от действия, предприети от Потребителите и Продавачите, представляващи нарушение на разпоредбите на Правилника. Собственикът на платформата, по-конкретно, не носи отговорност за качеството, безопасността или законността на продуктите, предлагани на сайта, истинността и точността на информацията, предоставяна от Продавачите, възможността за продажба на стоките и платежоспособността на Потребителите, правещи поръчки. Собственикът на платформата не носи отговорност за нереализиране на продажби от Продавачите.

 

  10.2. Доставчикът на разплащателни услуги не е страна по споразумението между Потребителите и Продавачите и не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на договорите, сключени от Потребителите. Доставчикът на разплащателни услуги, по-конкретно, не носи отговорност заспособността на Продавачите да сключват и изпълняват договори за покупко-продажба на стоки или услуги, както и за платежоспособността на Потребителите.

 

  10.3. Доставчикът на разплащателни услуги не реализира платежна услуга, не се занимава с платежни, нито с разплащателни сметки. Като част от дейността си, Доставчикът на разплащателни услуги използва специализирани финансови институции и платежни институции, които избира с необходимото старание.

 

  10.4. Продавачът, Доставчикът на разплащателни услуги и Администраторът на този сайт не носят отговорност спрямо фирми или трети лица за понесени специални, косвени или последващи щети, възникнали при употребата на продуктите, показани на сайта.

 

  10.5. Продавачът не поема отговорност за щети, причинени от неправилно използване на продуктите.

 

  10.6. Продавачът не приема рекламации, основани на външни различия между закупения продукт и показания на сайта. Изображенията на продуктите в сайта са само илюстрация.

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  11.1. Всички спорове ще бъдат решавани най-напред чрез преговори, с намерение за доброволно уреждане на спора.

 

  11.2. При невъзможност да се постигне доброволно споразумение, споровете, произтичащи от използването на сайта, описаните продукти, покупката на продуктите от Продавача или интерпретацията на настоящия Правилник, се решават от съда, съответстващ на седалището на ответника.

 

 11.3. Администраторът си запазва правото да извършва промени в съдържанието на настоящия правилник чрез публикуване на сайта на нов правилник. Промените ще бъдат видими за лицата, които правят поръчки онлайн и ще се прилагат при поръчките, направени след тяхното въвеждане.